Lời hay ý đẹp của Thánh I Nhã
Nguyên tác: Gabrielus Hevenesus, Scintillae Ignatianae, 1705
Tác giả: Thánh I-nhã Loyola
Ký hiệu tác giả: INH
Dịch giả: Giuse Hoàng Thanh Phong, SJ, Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013861
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 148
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013897
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 148
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013898
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 148
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời tựa 9
Tháng 1 15
Tháng 2 27
Tháng 3 37
Tháng 4 47
Tháng 5 57
Tháng 6 67
Tháng 7 77
Tháng 8 87
Tháng 9 97
Tháng 10 107
Tháng 11 117
Tháng 12 127
Phụ trương: Một vị thánh dám nghĩ lớn trong đời tu 138
Lời cảm ơn 147
Tài liệu tham khảo 149