La doctrine dpipituelle de sceur Elíabeth de la Trinité
Tác giả: M. M. Fhilipon, OP
Ký hiệu Tác giả: FH-M
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013708
Nhà Xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm Xuất bản: 1937
Khổ sách: 21
Số trang: 354
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích