Những con chó của Chúa
Nguyên tác: Hounds of the Lord
Tác giả: Kevin Vost
Ký hiệu tác giả: VO-K
Dịch giả: Lớp Bênađô - Học viện Đa Minh
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013210
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 336
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013211
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 336
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013212
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 336
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Lời mở đầu. 800 năm rao truyền Lời Chúa và còn nữa 11
GIỚI THIỆU  
Các nhà tư tưởng, các nhà hoạt động và những con người đầy lòng yêu mến của Dòng Đa Minh 19
PHẦN I: NHỮNG NHÀ HOẠT ĐỘNG ĐA MINH VÀ NẾP SỐNG TÔNG ĐỒ  
1. Thánh Đa Minh Guzman. Hãy thả những con Chó của Thiên Chúa ra 39
Chân phước Giodano Saxonia 59
2. Chân phước Humberto Romans Canh tân Dòng 61
Thánh Giaxinto, Ba Lan 100
3. Chân phước Fra Angelico và các tác phẩm nghệ thuật 103
Thánh Ane Montepilciano 139
PHẦN II: NHỮNG NHÀ TƯ TƯỞNG VÀ CHIÊM NIỆM ĐA MINH  
4. Thánh Alberto Cả - Người soi sáng cho chúng ta bằng khoa học 133
Thánh Vinh Sơn Phêriê 171
5. Thánh Tôma Aquinô - Chia sẻ ơn khôn ngoan của Thiên Chúa 173
Thánh Giáo hoàng Pio V 208
6. Tài thấu hiểu mọi tâm hồn của Thánh Catarina 211
Louis Granada, đấng đáng kính 242
PHẦN III: NHỮNG TU SĨ ĐA MINH ĐẦY LÒNG YÊU MẾN VÀ PHONG CÁCH BÁC ÁI  
7. Tình yêu của Thánh Martino. Nối kết chúng ta trong Đức Kitô 247
Thánh Catarina de Ricci 274
8. Thánh Rôsa Lima và mối tình nồng sinh ra từ đớn đau 277
Thánh Luis Marie Grignon de Montfort 299
9. Chân phước Pier Giorgio Frassati - Cất lên tới tầng cao của tình yêu 301
Tôi tớ Chúa: Mẹ Mary Alphonsa Hawthorne 325
KẾT LUẬN  
Đến lượt chúng ta cất bước 327
Lời bạt 331