Trente visites a Joseph le silencieux
Tác giả: Michel Gasnier, OP.
Ký hiệu tác giả: GA-M
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012489
Nhà xuất bản: Éditions Salvator Mulhouse
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 19
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích