Pierre Julien Eymard
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011964
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1928
Khổ sách: 21
Số trang: 570
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích