André frossard votre très humble serviteur Vincent de Paul
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011468
Nhà xuất bản: Bloud et Gay
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 19
Số trang: 237
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích