Saint Joseph
Tác giả: Claude Quinard
Ký hiệu tác giả: QU-C
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011365
Nhà xuất bản: Éditions spes
Năm xuất bản: 1948
Khổ sách: 19
Số trang: 143
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích