Le vrai visage du Padre Pio
Tác giả: Maria Winowska
Ký hiệu tác giả: WI-M
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011364
Nhà xuất bản: Arthème Fayard
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 15
Số trang: 251
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích