Message de sait François de Sales pour ce temps
Tác giả: Claude Quinard
Ký hiệu tác giả: QU-C
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010981
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 17
Số trang: 246
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích