Thánh nữ Jeanne - Antide Thouret
Phụ đề: Sáng lập Dòng Chị Em Bác Ái 1765 - 1826
Tác giả: Francis Trochu
Ký hiệu tác giả: TR-F
Dịch giả: Dòng Chị Em Bác Ái
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010144
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 434
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010191
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 434
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích