Tinh hoa và lời sau hết của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Tác giả: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Ký hiệu tác giả: TER
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009958
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 333
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010043
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 333
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC  
PHẦN I   
TINH HOA CỦA THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU  
Trình diện 5
Mời vào 7
Ký hiệu 11
THỰC HÀNH   
Chương 1: Têrêsa trong môi trường sống 13
I. Giáo thuyết sống 17
II. Bầu khí tập viện 22
III. Têrêsa làm việc ở tập viện 27
Chương 2: Chí hướng của Têrêsa 39
I. Trót đời Têrêschỉ tìm kiếm "Một Giêsu" 40
Muốn yêu Giêsu và bằng mọi giá, làm cho Ngài được yêu mến 42
Trung thành với sứ mạng của mình 45
II. Chỉ tìm một Giêsu trong quan hvới mọi người 47
Chương 3: Bí quyết hành động của Têrêsa 55
I. Bí quyết của Têrêsa trong đời sống 55
Một là cứ nh bé hoài 62
Hai là hiến thân cho Tình yêu 64
II. Bí quyết của Têrêsa trong quan hệ với các em tập sinh  
GIÁO HUẤN  
Chương 4: Những đòi hỏi của tuổi thơ theo Tin Mừng  77
I. Muốn Thiên Chúa 77
II. Tự do 81
III. Từ khước 86
Chương 5: Tin ở Tình Yêu, nền tảng của đường thơ ấu 96
I. Têrêsa tin ở Tình Yêu nào 97
Tình yêu đích thân 97
Tình yêu vô hạn 99
Tình yêu vô điều kiện 100
Tình yêu kêu gọi Tình yêu 101
II. Niềm tin ở Tình Yêu 102
III. Những lời khuyên của Têrêsa 106
Cái nhìn đức tin về Tình Yêu 107
Biến tất cả thành Tình Yêu 109
Chương 6: Hiến thân cho Tình yêu 113
I. Tình Từ Ái 114
II. Hiến lễ Tình Yêu 119
III. Cuộc sống mới 122
Chương 7: Phó thác 133
I. Can đảm trong phó thác 135
II. Quá trình kinh nghiệm về việc phó thác 137
III. Nguồn lực của phó thác 141
Cái nhìn khách quan trong ánh sáng của Chúa 141
Nhìn nhận và đảm nhận 143
Dâng mình 145
IV. Một tác động phó thác 149
V. Phó thác, linh đạo chân chính 155
Chương 8: Trong trái tim Hội Thánh 163
I. Trái tim thần hóa 165
II. Trái tim thấm Tin Mừng 175
III. Trái tim Hội Thánh 187
PHN 2  
NHỮNG LỜI SAU HẾT CỦA THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU  
Tiểu dẫn  
Lá thơ đề tựa 197
THÁNG 5 198
THÁNG 6 201
THÁNG 7 212
THÁNG 8 223
THÁNG 9 261
Ngày Lâm chung cao quý của Chị Thánh 300
PHỤ BẢN  314
Các kinh do chính Thánh Têrêsa soạn  
Kinh tận hiến cho tình yêu lân tuất Chúa 321
Kinh xin đức khiêm nhường 322
Kinh soạn cho một người thế gian 324
KINH KÍNHTHÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU  
Kinh cầu nguyện Lễ Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu 325
Kinh kính Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu và để nhờ Người làm trung gian xin cảm ơn 325