Journal Spirituel
Tác giả: Thánh Ignace de Loyola
Ký hiệu tác giả: IGNA
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009601
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 19
Số trang: 145
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012896
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 19
Số trang: 145
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích