Nhật ký tâm hồn
Tác giả: Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII
Ký hiệu tác giả: JEAN
Dịch giả: Lm. Trần Văn Thông
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007484
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 24
Số trang: 400
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007485
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 24
Số trang: 400
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ của người hiệu đính        5
Lời giới thiệu         8
Tiểu sử Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII     11
Niên biểu giản lược từ 1881 đến 1963         20
NHẬT KÝ TÂM HỒN  
1895 – 1990 CHỦNG VIỆN BERGAMÔ    25
1895 Luật sống dành cho bạn trẻ quyết tiến đức và tiến bộ    27
1896 Lời dốc lòng tĩnh tâm năm 1896 (tái xác nhận 1897 – 1898)    33
1897 Đức Khiết tịnh    35
1898 Ghi chú tâm linh     38
- Ghi chú dịp tĩnh tâm tháng sau ngày Cha sở Rebuzzini qua đời, vị thánh đã   đánh dấu tuổi trẻ và ơn kêu gọi của tôi    70
- Châm ngôn rút từ nguyện ngắm tuần tĩnh tâm cuối năm 1898       77
1899 Ghi chú tâm linh    80
1900 Năm thánh     84
- Cảm tưởng và suy tư dịp tĩnh tâm tháng hai     84
- Lời tuyên hứa long trọng với Thánh Tâm Chúa Giêsu dưới sự bảo trợ của Thánh Luy Gonzaga     94
Năm thánh 1900          95
1901 – 1903  ĐẠI CHỦNG VIỆN RÔMA  103
1901 Tĩnh tâm 28/4 tại Rôma    105
1902 Tĩnh tâm sau kỳ phát lưu Babilon     106
Nhật ký tâm hồn     119
1903 Ghi chú tâm linh     126
Tĩnh tâm Phục sinh dọn mình chịu chức phụ Phó tế    153
Tĩnh tâm giữa kỳ hè    164
Hồi tâm đầu niên học    165
Tĩnh tâm chịu chức Phó tế    166
1904 THỤ PHONG LINH MỤC    179
1904 Lễ Thánh Gia    181
Tĩnh tâm ba ngày Tuần Thánh    183
Tĩnh tâm chuẩn bị chức Linh mục    184
Tĩnh tâm đầu năm học    192
Kỷ niệm 50 năm tuyên bố tín điều Vô Nhiễm    193
1905 – 1914 THƯ KÝ CHO ĐỨC CHA RADINI TEDESCHINI    195
1907 Tĩnh tâm năm    199
1909 Tĩnh tâm với Đức Giám mục    202
1910 Tĩnh tâm với Đức Giám mục    204
1911 Tĩnh tâm với Đức Giám mục    206
1912 Tĩnh tâm với Đức Giám mục    207
1913 Tĩnh tâm với Đức Giám mục    210
1914 Giáp mười năm làm Linh mục    212
Tĩnh tâm Linh mục với Giáo phận Bergamô    215
ĐỆ NHẤT THẾ CHIẾN    218
1915 Chiến tranh    218
1919 – 1920 LINH HƯỚNG CHỦNG VIỆN BERGAMÔ    219
1919 Tĩnh tâm sau đệ nhất thế chiến    221
1921 – 1925 PHỤC VỤ BỘ TRUYỀN GIÁO TẠI RÔMA THỤ PHONG GIÁM MỤC     225
1924 Tĩnh tâm tại Rôma    227
1925 Tĩnh tâm để thụ phong Giám mục    231
1925 – 1934 ĐẠI DIỆN TÔNG TÒA TẠI BULGARY    235
1926 Tĩnh tâm tại Rôma    237
1927 Tĩnh tâm tại Liubliana (Slovenia)    239
1928 Tĩnh tâm hằng năm, tại eo biển Bosphore    241
1930 Tĩnh tâm tại Rusciuk    244
1931 Tĩnh tâm tại eo biển Bosphore    241
1933 Tĩnh tâm ở Sophia    251
1934 Tĩnh tâm tại Rusciuk    252
1935 – 1944 ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH TẠI THỔ NHĨ KỲ VÀ HY LẠP    255
1935 Tĩnh tâm với các Linh mục    257
1936 Tĩnh tâm tại quê Bergamô    258
1937 Tĩnh tâm tại Istanbul    260
1939 Tĩnh tâm tại Istanbul    262
1940 Tĩnh tâm tại eo biển Bosphore    267
1942 Tĩnh tâm với các Linh mục tại tòa khâm sứ    287
1943 Ghi chú    291
1945 – 1952 ĐẠI SỨ TẠI PHÁP     293
1945 Tĩnh tâm tại Solesmes    295
1947 Tĩnh tâm tại Paris    297
1948 Tĩnh tâm năm tại Dòng Biển Đức    300
1950 Tĩnh tâm tại Oran (Phi Châu)    303
1952 Tĩnh tâm tại Montmartre    307
1953 – 1958 HỒNG Y GIÁO CHỦ THÀNH VEVISE    311
1953 Tĩnh tâm với các Giám mục giáo tỉnh Venetie    313
1954 Kinh khánh Linh mục   316
1955 Tĩnh tâm với các Giám mục    317
1956 Tĩnh tâm tại chủng viện    230
1957 Tĩnh tâm với các Giám mục    322
1958 Tĩnh tâm    324
1958 – 1963 GIÁO HOÀNG GIOAN XXIII    325
1958 Tĩnh tâm tại Vatican    327
1959 Tĩnh tâm tại Vatican    327
1960 Tĩnh tâm tại Vatican    329
1961 Tĩnh tâm dịp tám mươi tuổi    331
Tĩnh tâm tại Vatican    348
1962 Tháng 7 và tháng 8    350
1962 Tuần tĩnh tâm riêng để chuẩn bị Công đồng    351
Tóm tắt về những ơn cao cả cho người không dám tự tôn    354
BÚT KÝ THIÊNG LIÊNG  
BỐN BỨC THƯ
359
Thư gửi gia đình  360
Thư gửi Bề trên Đại chủng viện Rôma   361
Thư gửi Bề trên Đại chủng viện Rôma    362
Chúc thư gửi dòng họ Roncalli    363
DI CHÚC    365
Di chúc tâm linh    367
Di chúc về tài sản    370
SUY GẪM MẦU NHIỆM MÂN CÔI    375
Năm sự vui    377
Năm sự thương    379
Năm sự mừng    382
GHI CHÚ VỀ DÒNG HỌ VÀ TIỂU SỬ    385
CHÂM NGÔN    393