Journal de l'âme
Phụ đề: Escrits spirituels
Tác giả: Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII
Ký hiệu tác giả: JEAN
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004534
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 19
Số trang: 603
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016398
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 19
Số trang: 603
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích