Sain Denys, l'aréopagite
Phụ đề: Oeuvres traduites du Grec
Tác giả: Mgr. Darboy
Ký hiệu tác giả: DA-M
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004153
Nhà xuất bản: A. Tralin
Năm xuất bản: 1932
Khổ sách: 19
Số trang: 329
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích