Histoire de Sainte Monique
Tác giả: Abbé Bougaud
Ký hiệu tác giả: BO-A
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004152
Nhà xuất bản: Librairie Poussielgue Frères
Năm xuất bản: 1873
Khổ sách: 21
Số trang: 617
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích