Le curé d'Ars, saint Jean-Marie-Baptiste Vianney
Tác giả: Francis Trochu
Ký hiệu tác giả: TR-F
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004108
Nhà xuất bản: Emmanuel Vitte
Năm xuất bản: 1925
Khổ sách: 23
Số trang: 702
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích