Saint Jossrph et notre vie quotidienne
Tác giả: Francis L. Filas
Ký hiệu tác giả: FI-F
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016135
Nhà xuất bản: Mame
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 19
Số trang: 254
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích