Vie et ceuvres de la Bienheuse Marguerite Marie Alacoque
Tác giả: Monseigneur Gauthey
Ký hiệu Tác giả: GA-M
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011209
Nhà Xuất bản: Librairie Poussielgue Frères
Năm Xuất bản: 1876
Khổ sách: 21
Số trang: 618
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích