Finding God
Phụ đề: A handbook of christian meditation
Tác giả: Ken Kaisch, Ph.D
Ký hiệu Tác giả: KA-K
DDC: 248.8 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003740
Nhà Xuất bản: Paulist Press
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 27
Số trang: 380
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích