Hợp tuyển thần học. Truyền giáo học I
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S31
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001600
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 141
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 1
Truyền giáo học: nhập đề 1
Quá trình lịch sử công cuộc truyền giáo 28
Thần học truyền giáo theo Vaticano II 76
Truyền giáo: những vấn đề thần học 114