Thời sự thần học. Tâm lý học tôn giáo
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S83
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010278
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 215
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010279
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 215
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lịch sử tâm lý tôn giáo  
Gioan Nguyễn Long Quân  11
Tâm lý học và tâm linh  
Martin F. Echavarria  46
Trường thành nhân bản, trường thành Kitô hữu  
Antonio Avila Blanco  78
Tâm lý học mục vụ : Những khuynh hướng  
Nhóm giảng viên ĐH Bonaventura  101
Những giá trị và lý tưởng cuộc đời  
Amedeo Cencini  118
Những hướng dẫn của huấn quyền về chuyên môn về tâm lý  
TGM. Angelo Vincenzo Zani  140
Những hướng dẫn cho việc sử dụng về chuyên môn của tâm lý học  
Bộ Giáo dục Công giáo 166
Tôn giáo và khoa học : Vài nghi nhận về lối tiếp cận  
Phan Tấn Thành 191