Thời sự thần học: Luân lý sinh học
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S15
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002221
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 146
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 3
CHỦ ĐỀ  
Khoa Luân lý sinh học 7
Hiến chương của các nhân viên y tế 13
Nhân bản vô tính: thức trạng kỹ thuật và lượng giá về đạo đức 29
Đầu tiên là cừu, rồi đến con người chăng?  
Những suy tư thần học và đạo đức về việc sử dụng kỹ thuật gien 44
Một vài từ ngữ trong luân lý sinh học 49
TẢN MẠN CHỮ NGHĨA "TRAO" VÀ "NHẬN" 60
HỘI NHẬP VĂN HÓA  
Phụng tiên 71
Cứu độ và giải thoát 82
Diễn đàn: Thiền và Kitô giáo 91
SINH HOẠT GIÁO HỘI  
Vụ án Đức Giêsu 101
Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới cầu cho ơn thiên triệu 131
Tin tức thời sự 139
Cho năm 1998…Về Chúa Cha 141