Hợp tuyển thần học. Truyền giáo học II
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S32,33
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001602
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 1
Thừa tác viên Sứ Mệnh truyền giáo 143
Linh đạo truyền giáo 200
Giáo Hội với truyền giáo: sứ mệnh phổ quát và sứ vụ địa phương 222
Công tác Tân Phúc Âm hóa và lục đĩa Á Châu 247
Phát triển nhân bản và phúc Âm hóa 269
Danh mục đề tài đăng trong HTTH từ số 1-33 306