Thời sự thần học: Năm Đức tin
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S58
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007340
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007342
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đức tin trong thần học 11
"Tin vào ai", "tin vào điều gì" và "tin" trong Tin Mừng Gioan 45
Trong các thế kỷ đầu 75
Năm đức tin của Đức Thánh Cha Phaolô VI 101
Vài quan điểm thần học nổi bật của sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo 127
Mối tương quan giữa triết học và thần học theo Jacques Maritain và tôn sư Tôm 152
Những suy tư về tương lai thần học về người giáo dân của FABC 182