Thời sự thần học: Ảnh Thánh Icon
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S27
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002215
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 159
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 3
Thần học về ảnh thánh Icon  
Nghệ thuật thánh, nghệ thuật trong phụng vụ 7
Kỹ thuật vẽ Icon 20
Bài suy niệm trước bức ảnh Chúa Ba Ngôi 21
Ảnh thánh - Bài giảng dành cho cộng đoàn thánh Mác - cô 25
Ảnh thánh Icon 58
Ảnh thánh Icon dưới cái nhìn của anh em Chính Thống giáo 60
Hội nhập văn hoá  
Hội nhập văn hoá và những cuộc truyền giáo thời đầu 82
Tôn giáo Phi Châu 105
Ben Laden, thần học gia từ hang động 112
Lễ hội Roch Ha-chanah của người Do Thái 122
Sinh hoạt Giáo hội  
Ngày thế giới cầu nguyện cho hoà bình Assise, hồi II 127
Linh đạo hoà giải 130