Thời sự Thần học. Thần học đại kết
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S63
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007331
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007332
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Dẫn nhập các từ ngữ 11
Lịch sử những cuộc phân ly và hợp nhất 23
Giáo hội Công Giáo với việc đại kết 46
Các Giáo hội Đông Phương 75
Các Giáo hội cải cách 118
Tình hình đại kết hiện nay 163
Vài nét đặc trưng nơi diện mạo Đức Kitô theo Vaticanô II 190