Hợp tuyển thần học. Nhập thể và nhập thế
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S15
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007705
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 121
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014438
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 121
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích