Thời sự thần học. Thần học mục vụ
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S14
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002219
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 151
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 3
CHỦ ĐỀ  
Thần học mục vụ 7
Thần học mục vụ theo Công đồng Vaticano II 23
Mục vụ cho người nghiện ma túy 33
Mục vụ huấn giáo 43
Thần học về giáo dân 49
Thần học về giáo dân tại THĐGM năm 1987 59
HỘI NHẬP VĂN HÓA  
Giải thoát và Giác ngộ mục đích và bản chất của Phật giáo 70
Một vài suy tư về triết lý Phật giáo 78
Diễn đàn: Thiền và Kitô giáo 87
SINH HOẠT GIÁO HỘI  
Fides et Ratio, nơi gốc rễ việc truyền giáo 99
Tin tức thời sự 106
Canh thức Giáng sinh 1998 119
Cho năm 1998…Về Chúa Thánh Thần 134