Thời sự thần học. Thần học về đời sống tận hiến
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S8
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002332
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 130
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007038
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 130
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014297
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 130
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 3
Thần học về đời sống tận hiến  
Thần học về đời sống tận hiến 7
Linh mục, người là ai? 26
Các văn kiện về đời tu (1965-1996) 49
Hội nhập văn hóa  
Hai điểm truy vấn: hội nhập văn hóa và tính cách đa văn hóa 81
Sinh hoạt Giáo hội  
Nữ tu thừa sai bác ái trước khúc quanh lịch sử 91
Các Giám mục Công giáo thầm lặng kêu gọi Nhà nước Trung Quốc tôn trọng tự do tôn giáo 95
Nhiều dấu chỉ hy vọng trong giáo hội Công Giáo tại Nga 98
Hoa hồng bứt rời từng cánh 102
Giới thiệu tông thư tiến tới thiên niên kỷ thứ ba 104
Hương vè năm 2000 113
Đức Giêsu cho hôm nay 118