Thần học luân lý. Hướng về đệ tam thiên nhiên kỷ
Phụ đề: Những ý tưởng chủ đạo
Tác giả: Bernard Haring, CSsR
Ký hiệu tác giả: HA-B
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002431
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 234
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI TỰA 5
DẪN NHẬP 13
CHƯƠNG I: Căn tính của kẻ lắng nghe 25
Chương II : Người đón nhận thần học luân lý 31
Chương III : Xây dựng một tổng hợp các vấn đề chủ đạo 35
Chương IV : Thần học luân lý khoa học:Tương quan giữa các khoa học thánh và thực tiễn 47
Chương V : Quan niệm tội theo thần học hậu Công đồng Vatican II 61
Chương VI : Việc đón nhận nhưng không lề luật của Thánh Thần 107
Chương VII : Luật Tự nhiên và Luật Chúa Kitô 137
Chương VIII : Thập giới trong một nền luân lý đặc biệt Kitô giáo 173
thuộc đức tin và nền luân lý mang tính tự trị 199
Chương X : Nền luân lý và Phúc âm rao giảng an bình cho kỷ nguyên hạch nhân 223
Lời bạt 229
Mục lục 233