Thời sự thần học: Đối thoại và chân lý
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S23
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002431
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 156
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 3
Đối thoại và chân lý  
Đối thoại và chân lý 7
Lời Chúa, các tôn giáo và văn hóa thế giới 25
Đối thoại và rao giảng Tin mừng 53
Hội nhập văn hóa  
Hội nhập văn hóa và ơn cứu độ 62
Nén hương kính thầy 82
Chuyên mục tôn giáo  
Lịch sử hình thành và phát triển Cộng đồng Islam tại thành phố Hồ Chí Minh 88
Mục vụ Kinh Thánh 199
Giai đoạn đọc Kinh Thánh 108
Sinh hoạt Giáo hội  
Giáo hội cử hành Đại năm thánh 2000 128
Văn kiện tòa thánh về việc nam nữ sống chung mà không kết hôn 136
Vài nhận định về đời sống Kitô giáo tại Việt Nam 150