Thời sự thần học: Chiến tranh và hoà bình
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S81
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009885
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009895
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011214
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Kinh thánh và những cuộc chiến của Thiên Chúa 11
Hồng y Gianfranco Ravasi  
Chiến tranh và luân lý Kitô giáo 37
Phan Tấn Thành  
Chiến tranh tôn giáo 64
Pablo J.Ginés  
Hoạt động của Giáo hội Công giáo trong chiến tranh thế giới thứ nhất 75
Hieronymus Bùi Thiện Thảo  
Hoà bình theo Kinh thánh 97
Nicolò M. Loss  
Lịch sử hoà bình 114
Renzo Paternoster  
Đức Thánh Cha Biển Đức XV: Người kiến tạo hoà bình 143
Hieronymus Bùi Thiện Thảo  
Văn hoá Hoà bình 162
Juan Del Rio Martin  
Quyền hoà bình 190
Tsth