Thời sự thần học: Thần học về nhập môn Kinh Thánh - Hội nhập văn hoá
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S24
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005050
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 160
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 3
Thần học về nhập môn Kinh Thánh 7
Những vấn đề thần học nhập môn Kinh Thánh 7
Sách Giáo lý Công giáo về việc giải thích Kinh Thánh 23
Thần học về ơn linh hướng trải qua lịch sử 32
Việc giải thích Kinh Thánh trong Hội thánh 39
Kinh thánh và việc cầu nguyện 61
Những phương pháp tìm hiểu Kinh Thánh 66
Những đóng góp của Công đồng Vatican II về ơn Linh hướng Kinh Thánh 71
Hội nhập văn hoá  
Hội nhập văn hoá trong Cựu ước 101
Chuyên mục tôn giáo  
Các cộng đồng Islam ở Đông Nam Á 121
Mục vụ Kinh Thánh  
Giai đoạn suy niệm 133
Sinh hoạt Giáo hội  
Bộ Giáo lý đức tin cảnh giáo về tác phẩm của cha Dupuis 157
Dư luận bàn tán về Giáo hoàng tương lai 159