Thời sự thần học
Phụ đề: Những đường hướng mới, Thần học tín lý, hội nhập văn hóa
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007040
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 104
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009651
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 104
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích