Thời sự thần học. Lòng Chúa thương xót
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S71
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007523
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 214
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007524
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 214
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Lòng thương xót : Kinh Thánh và Thần học  
Phan Tấn Thành  11
Lòng thương xót của Thiên Chúa: từ Vatican II đến năm thánh Lòng thương xót  
Nguyễn Văn Am 45
Lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu tỏ trong phụng vụ  
Hà Văn Minh  71
Các thừa tác viên của Lòng thương xót, cách riêng qua bí tích giao hoà  
Nguyễn Thiên Cung 96
Trình bày lòng thương xót của Thiên Chúa: huấn giáo  
Nguyễn Văn Hiền  117
Thực thi lòng thương xót  
Trần Như Ý Lan 132
Quan điểm của  huấn quyền thờii nay về hình phạt  
Gustavo Irrazábal  153
Thực tập “từ bi” trong đạo Phật  
Đạt-lai Lạt-ma XIV  189