Hợp tuyển thần học. Sứ mạng dấn thân xã hội của Giáo hội
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S52
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010276
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010277
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đu 7
Nhìn lại quan điểm của Giáo Hội về bản chất con người trong Yếu Lược Giáo Huấn của Giáo Hội về Xã Hội  13
(Trần Khắc Bá)  
Giáo Hội dấn thân vào đời sống xã hội - Nền tảng thần học theo H.U. Balthasar và hệ luận mục vụ 31
(Nguyễn Hai Tính)  
Tìm hiểu về ơn gọi chính trị của Giáo Hội  49
(Cao Gia An)  
Cơ hội và thách đố cho thần học bối cảnh tại Á châu 79
(Trần Quốc Anh)   
Dấn thân xã hội, chiều kích đặc trưng của ơn gọi ngôn sứ  
(Cao Gia An) 101
Dấn thân xã hội: bài học từ nhân vật Tobit  
(Phạm Tuấn Nghĩa) 141
Hướng về sự thật toàn vẹn (Ga 16,13)  
Đồng hành tri thức như một cách thức dấn thân xã hội 191
(Bùi Quang Minh)