Thời sự Thần học. Đức tin và những vấn đề xã hội
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S60
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007343
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 210
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007345
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 210
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Tính thời sự của thông điệp Pacem In Terris 11
Sự tiến triển của giáo huấn xã hội 35
Năm đức tin và giáo lý xã hội của Giáo hội 56
Nhân quyền trong giáo huấn của ĐGH Bênêdictô XVI 88
Quyền lợi và nghĩa vụ của các Kitô hữu trong bộ giáo luật 115
Phụ nữ và bình đẳng trong nền văn hóa mới 137
Giáo huấn xã hội của Giáo hội về chính trị 162
Phụ lục 206