Thời sự thần học. Thần học về các tôn giáo
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S13
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002217
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 3
CHỦ ĐỀ  
Kitô giáo với các tôn giáo 7
Vấn đề tự do tín ngưỡng theo dòng lịch sử  27
Tuyên ngôn về tự do tín ngưỡng 40
Lịch sử của mối tương quan giữa Kitô giáo với các tôn giáo 50
Thần học về các tôn giáo 75
HỘI NHẬP VĂN HÓA  
Diễn đàn  
Phương thức hội nhập văn hóa 97
Vấn đề hội nhập trước cơn lốc lịch sử 106
Nụ cười như thị 113
SINH HOẠT GIÁO HỘI  
Sứ điệp của ĐGH Gioan Phaolô II nhân ngày Thế Giới Truyền Giáo 133
Tin tức thời sự 142
Cho năm 1998…Về Chúa Thánh Thần 151