Thời sự thần học: Thế giới di động
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S74
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008651
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 221
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008664
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 221
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1.  Lời giới thiệu 7
2. Hiện tượng di dẫn 13
  Giuse Đinh Đức Huỳnh  
3. Thần học về di dân 41
  Giuse Đinh Đức Huỳnh  
4. Di dân và Giáo huấn xã hội của Giáo hội 57
  Michael. Blume  
5. Những hướng dẫn mục vụ du lịch 79
  Hội đồng Giáo hoàng về mục vụ cho di dân và lữ hành   
6. Hành hương trong  năm toàn xá 133
  Hội đồng Giáo hoàng  về mục vụ cho di dân và lữ hành  
7. Hành hương và du lịch tôn giáo: Thử tìm cách định nghĩa 182
  Maciej Ostrowski  
8. Xã hội học các dòng tu 196
  Phan Tấn Thành