Thời sự thần học. Đau khổ một thách đố
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S31
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000367
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 168
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009658
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 168
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009674
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 168
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014695
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 168
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 3
Đau khổ, thân phận con người 7
Những đau kổ ngọt ngào 28
Khi đau khổ gõ cửa nhà bạn 47
Bàn luận về ý nghĩa đau khổ theo quan niệm của Victor E. Frankl 54
Vấn đề đau khổ trong chiều hướng đối thoại tôn giáo 64
Những đóng góp của khoa giải thích tiêt học cho việc giải thích Kinh Thánh 85
Truyền thông KTG về chiến tranh chính nghĩa 96
Sách giáo lý của thánh Thomas Aquino (tt) 110
Vài nét về Công Đồng Vaticano II 127
Lịch sử kinh mân côi 138
Kinh mân côi đức trinh nữ Maria mầu nhiệm năm sự sáng 146