Thời sự thần học: Phẩm giá phụ nữ
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S79
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009412
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 194
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009414
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 194
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Các văn kiện của Giáo hội về phụ nữ 11
Phan Tấn Thành  
Kitô giáo và cuộc giải phóng phụ nữ 47
Angela Ales Bello  
Quyền lực và phụ nữ 85
Donatella Scaiola  
Tác vụ của các Diainissa trong Giáo hội thời xưa 107
Lịch sử phong trào nữ quyền 121
Laia San José  
Thần học phụ nữ và thần học nữ quyền 138
Alice Dermience  
Thần học nữ quyền Á Châu 159
Hyun Hui Kim  
Nữ tu miền thượng làm mẹ 178
Lê Loan