Thời sự thần học: Thần học truyền giáo
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S86
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010851
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010852
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Ý nghĩa các từ ngữ: Missio, Evanggelizattio., Missiologia  
Phan Tấn Thành 11
Lịch sử truyền giáo  
Stephen Bevans 31
Những văn kiện của Giáo hội về truyền giáo trong 100 năm qua  
tsth biên tập 64
Cần một đối thoại ngôn sứ cho những vấn đề truyền giáo hôm nay  
Phêrô Đỗ Cao Cương 105
Hai ngàn năm sứ vụ truyền giáo của Giáo hội tại Á châu  
Felipe Gomez 130
Các khuynh hướng Kitô học ở Á châu  
Rocco Viviano 153