Thời sự Thần học. Ơn gọi linh mục và tu sĩ
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S57
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007338
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 2012
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007339
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 2012
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Ơn gọi Linh mục và đời sống thánh hiến 3
Tiến trình đào tạo Linh mục: những khuôn mẫu Thần học và lịch sử 5
Hội nghị các bề trên thượng cấp 34
Linh mục Giáo phận của Linh mục hay Linh đạo của Linh mục Giáo phận 69
Thế nào là Linh mục trong dòng Đaminh? 98
Thánh Gioan Avila, Tiến sĩ Hội Thánh 120
Giáo hội - Quan điểm của Jacques Maritain 134
Thần học đời tu trong vòng 50 năm qua 163
Điểm qua vài tựa sách về đời tu hôm nay 187