Hợp tuyển thần học: Công cuộc cứu độ, Nước Thiên Chúa
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S35
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001604
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 123
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 1
Công cuộc cưú độ: Vấn đề và mầu nhiệm 3
Những cách giải thích 7
Những điểm then chốt: Sự dữ và tội lỗi 19
Cưú độ và tập giá 59
Mầunhiệm cưú độ trong đời sống thiêng liêng 68
Nước Thiên Chúa 76
Biêu tương Nước Thiên Chúa đối với những người khó khăn 80
Nước Thiên Chúa trong thần học châu Á 87
Basileia tou theou vẫn là biểu tượng đối với người châu Á 108