Hợp tuyển thần học: Châu Á với Đức Kitô
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S24,25
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002279
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 235
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014435
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 235
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 1
Kitô học Ấn Độ 5
Kitô học Trung Quốc 73
Kitô học Philippines 126
Kitô học Đại Hàn 146
Kitô học Nhật Bản 161