Hợp tuyển thần học. Châu Á với Đức Kitô
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu Tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Ấn phẩm định kỳ về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S24,25
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002279
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 235
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 1
Ki-tô học Ấn độ 5
Ki-tô học Trung Quốc 73
Ki-tô học Philippines 126
Ki-tô học Đại Hàn 146
Ki-tô học Nhật Bản 161