Hợp tuyển thần học. Giáo dân trong Hội thánh
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S34
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001599
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
lời nói đầu 1
Giờ đã điểm 1
Giáo dân trong lịch sử 17
Thừa tác vụ Giáo dân trong lãnh vực "thánh" 41
Thừa tác vụ chánh 67
Thừa tác dụ 85
Thừa tác vụ cho thế giới 102
Phụ nữ trong Hội Thánh 125