Thời sự thần học: Học thuyết xã hội của Giáo hội
Phụ đề: Sứ điệp thượng hội đồng Giám mục Châu Á
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S12
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007049
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 160
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009656
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 160
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009670
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 160
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014697
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 160
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 3
CHỦ ĐỀ: HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI  
Học thuyết xã hội của Công giáo 7
Trong lãnh vực kinh tế 27
Trong lãnh vực chính trị 42
Lịch sử vấn đề nhân quyền 59
HỘI NHẬP VĂN HOÁ  
Hội nhập văn hoá 79
Xúc tiến thế nào trong khung cảnh mục vụ  
SINH HOẠT GIÁO HỘI  
Cuộc chuyển mình kịp thời của Hội thánh Châu Á 103
Sứ điệp thượng hội đồng Giám mục Á Châu gửi dân Chúa 119
Tin tức thời sự 133
Cho năm 1998…Về Chúa Thánh Thần 151