Thời sự thần học: Triết học Công giáo
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S85
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010667
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 213
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010668
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 213
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011215
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 213
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời Giới Thiệu 7
Sự Thành Hình Triết Học Kitô Giáo   
Phan Tấn Thành 21
Triết Học Kinh Viện : Sự Dung Hòa Giữa Đức Tin Và Lý Trí (Tạ Văn Tịnh)  
Tạ Văn Thịnh 57
Triết Học Với Đức Tin : Những Bài Học Lịch Sử   
Luis Augusto Campos Flórez 91
Tương Quan Giữa Triết Học Với Thần Họ  
Tsth Biên Tập 109
Những Nguyên Tắc Căn Bản Của Triết Học Công Giáo   
Alan Vincelette 137
Những Thăng Trầm Của Học Thuyết Thánh Tôma   
James A. Weisheipl 166
Martin Luther Và Triết Học   
Pawel Andrzej Gajewski 191