Thời sự thần học: Đức tin và tín ngưỡng
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S62
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007351
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 206
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007352
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 206
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Lê Đức Thiện: Một số điểm cơ bản trong niềm tin Ấn Giáo 11
Trần Ngọc Thiện: "Tin" trong qua niệm giải thoát của Phật Giáo 39
Nguyễn Hải Đăng: "Tin" trong tư tưởng Nho Giáo 65
Nguyễn Tín Dưng: Thần học các Tôn giáo dưới lăng kính của Công Đồng Vaticano II 89
Phan Tấn Thành: Giáo Hội với những người vô thần, vô tín ngưỡng 128
Phan Tấn Thành: Hội đồng Tứ giáo 157
Bình Hòa: Các Công đồng trong lịch sử Giáo Hội 177