Thời sự thần học: Phong trào New Age
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S34
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005051
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 160
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 3
PHONG TRÀO NEW AGE, MỘT HIỆN TƯỢNG!?  
Vài nét tổng quan về phong trào New Age- Thời đại mới 7
Cùng đọc qua văn kiện Tòa Thánh" Đức Giêsu Kitô, Đấng mang đến nguồn nước hằng sống" Suy tư về Phong trào New Age- Thời đại mới 18
Giới thiệu văn kiện Tòa thánh về "New Age" 50
Một số nhận định về New Age 66
Suy tư về Văn kiện Tòa thánh "Đức Giêsu Kitô, Đấng mang đến nguồn nước hằng sống" 73
HỘI NHẬP VĂN HÓA  
Hội nhập Tin mừng vào một vài lễ tục ngày Tết 102
NHỮNG NÉN HƯƠNG TÂM THÀNH KÍNH DÂNG Thánh sư Thomas Aquino 118
DU LỊCH THẦN HỌC cùng thánh Thomas Aquino 138
HÀNH TRÌNH CỨU ĐỘ THEO KINH THÁNH  
Nhật ký của Giuse 150